راهنمای تنظیم دمای ترموستات

تنظیم دمای یخچال فریزر

تنظیم دمای یخچال فریزر

تنظیم دمای یخچال فریزر ترموستاتی مشکل امروزی بسیاری از افراد است.

 تنظیم دمای یخچال فریزر ترموستاتی

 • در یخچال های ترموستاتی ولومی جهت تنظیم دمای یخچال فریزر در داخل یخچال  بالا سمت راست قرار دارد.
 • در بعضی یخچال های دیگر ترموستات  در بیرون و بالای درب یخچال قرار دارد.
 • این ولوم از عدد صفر تا حداکثر ۷ درجه مدرج شده است.
 • اگر نشانگر ولوم را روی صفر بچرخانید. ترموستات برق را قطع کرده و یخچال خاموش میشود.
 • هرچه نشانگر ولوم را از صفر به سمت اعداد بالاتری ببریم دما در یخچال کمتر شده و سردتر می گردد.
 • در حالت نرمال دمای مطلوب باید عددی بین ۱ تا حداکثر ۳ باشد.
 • در حالتی که دما بیشتر ازاین مقدار باشد کمپرسور یخچال بیشتر از حد معمول کار کرده و مستهلک میشود.
 • همچنین مواد غذایی در داخل یخچال یخ میزند.

نکته اول : درصورتی که عدد دمای یخچال شما بیشتر از ۳ بوده و بازهم یخچال شما خنک نمی کند دوحالت وجود دارد.

 • حالت اول : یخچال نشتی گاز دارد. در این حالت بدلیل کمبود گاز،کمپرسور یکسره کار کرده تا بتواند سرما را به حد مطلوب برساند.
 • در نتیجه یخچال اصطلاحا اتومات نکرده و پس از مدتی کمپرسور یخچال میسوزد.
 • برای رفع نشتی گاز یخچال خود و شارژ گاز یخچال میتوانید با فشردن این لینک درخواست اعزام سرویسکار نمائید.
حالت دوم : کمپرسور یخچال یکسره کار میکند و ضعیف شده است. در این حالت باید نسبت به تعویض کمپرسور اقدام نمائید.

 

نکته دوم : در صورتی که نشانگر ولوم روی عددی بین ۱ تا ۳  باشد و همه چیز یخ بزند چه مشکلی وجود دارد.

 

 • حالت اول : بلوی ترموستات از جای خود خارج شده و به اواپراتور متصل نیست.
 • برای رفع این مشکل کافی است بلو ترموستات را در سرجای خود محکم کنید.
 • حالت دوم : ترموستات یخچال خراب شده است.
 • جهت رفع مشکل ترموستات را از جای خود خارج کرده و نسبت به تعویض آن اقدام نمائید.
 • بیاد داشته باشید قبل از اقدام به تعویض ترموستات حتما دوشاخه برق یخچال را از پریز برق جدا کنید.

نکته سوم : در صورتی که نشانگر ولوم بین عدد ۱ تا ۷ باشد و موتور کار نکند .

 

به اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی