تنظیم دمای یخچال فریزر ترموستاتی

راهنمای تنظیم دمای ترموستات

تنظیم دمای یخچال فریزر

تنظیم دمای یخچال فریزر

تنظیم دمای یخچال فریزر ترموستاتی مشکل امروزی بسیاری از افراد است.

 تنظیم دمای یخچال فریزر ترموستاتی

 • در یخچال های ترموستاتی ولومی جهت تنظیم دمای یخچال فریزر در داخل یخچال  بالا سمت راست قرار دارد.
 • در بعضی یخچال های دیگر ترموستات  در بیرون و بالای درب یخچال قرار دارد.
 • این ولوم از عدد صفر تا حداکثر ۷ درجه مدرج شده است.
 • اگر نشانگر ولوم را روی صفر بچرخانید. ترموستات برق را قطع کرده و یخچال خاموش میشود.
 • هرچه نشانگر ولوم را از صفر به سمت اعداد بالاتری ببریم دما در یخچال کمتر شده و سردتر می گردد.
 • در حالت نرمال دمای مطلوب باید عددی بین ۱ تا حداکثر ۳ باشد.
 • در حالتی که دما بیشتر ازاین مقدار باشد کمپرسور یخچال بیشتر از حد معمول کار کرده و مستهلک میشود.
 • همچنین مواد غذایی در داخل یخچال یخ میزند.

نکته اول : درصورتی که عدد دمای یخچال شما بیشتر از ۳ بوده و بازهم یخچال شما خنک نمی کند دوحالت وجود دارد.

 • حالت اول : یخچال نشتی گاز دارد. در این حالت بدلیل کمبود گاز،کمپرسور یکسره کار کرده تا بتواند سرما را به حد مطلوب برساند.
 • در نتیجه یخچال اصطلاحا اتومات نکرده و پس از مدتی کمپرسور یخچال میسوزد.
 • برای رفع نشتی گاز یخچال خود و شارژ گاز یخچال میتوانید با فشردن این لینک درخواست اعزام سرویسکار نمائید.
حالت دوم : کمپرسور یخچال یکسره کار میکند و ضعیف شده است. در این حالت باید نسبت به تعویض کمپرسور اقدام نمائید.

 

نکته دوم : در صورتی که نشانگر ولوم روی عددی بین ۱ تا ۳  باشد و همه چیز یخ بزند چه مشکلی وجود دارد.

 

 • حالت اول : بلوی ترموستات از جای خود خارج شده و به اواپراتور متصل نیست.
 • برای رفع این مشکل کافی است بلو ترموستات را در سرجای خود محکم کنید.
 • حالت دوم : ترموستات یخچال خراب شده است.
 • جهت رفع مشکل ترموستات را از جای خود خارج کرده و نسبت به تعویض آن اقدام نمائید.
 • بیاد داشته باشید قبل از اقدام به تعویض ترموستات حتما دوشاخه برق یخچال را از پریز برق جدا کنید.

نکته سوم : در صورتی که نشانگر ولوم بین عدد ۱ تا ۷ باشد و موتور کار نکند .

 

به اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی