نوشته‌ها

صدای ماشین لباسشویی

صدای شدید ماشین لباسشویی برای چیست؟اگر ماشین لباسشویی تکان های شدیدی داشت هول نکنید.این را بدانید که صدای ماشین لباسشویی می تواند هشداری باشد برای شماپس آن را جدی بگیرید و ابتدا موارد زیر را بررسی کنیدممکن است صدای ماشین لباسشو…