نوشته‌ها

ارور ساید بای ساید الجی

ارور ساید بای ساید الجی

ارور ساید بای ساید الجیآیا ساید بای ساید الجی شما خراب شده . نمیدونی معنی ارور ساید بای ساید الجی چیه. توجه داشته باشید که ارور ساید بای ساید الجی در روی نمایشگر طوری نمایش داده میشود.که ممکن است بعضی از آنها را اشتباه بخوانید.م…